Spoluřešitel projektů

 • GAČR Projekt: Advanced computational and experimental modelling of laminated glass structures under low velocity impact
 • GAČR Projekt: Design and advanced modeling of forced-entry and bullet resistant glass structures
 • Summer internship in robotic assembly of modular materials, viz video níže

Aktuální aktivity

 • Numerická simulace poškození
 • Modelování šíření poškození lepeného skla zatíženého dynamickými účinky
 • Numerické modelování rovnic evolučního typu
 • Simulace s využitím FEniCS knihovny, výuka FEniCS kurzu

Osobní zájmy

 • Teoretická mechanika, variační principy
 • Cokoliv z matematiky
 • Technologie 3D tisku
 • Robotické a otevřené elektronické systémy
 • Moderní teorie portfolia, kvantifikace rizika, modelování dlouhodobých investic
 • Objektové programování v programovacím jazyce JAVA a Python
 • Digitální zpracování obrazu

Vybrané publikace

 • Schmidt J., Zemanová A., Zeman J., Šejnoha M. Phase-Field Fracture Modelling of Thin Monolithic and Laminated Glass Plates under Quasi-Static Bending (Dostupné na: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/22/5153/pdf)
 • Schmidt J., Janda T., Zemanová A., Zeman J., Šejnoha M. Newmark algorithm for dynamic analysis with maxwell chain model. (Dostupné na: https://arxiv.org/pdf/1911.03255.pdf)
 • Schmidt J. Experimental and numerical analysis of laminated glass under dynamic loading. Master thesis. CTU in Prague. 2018. (Dostupné na: experimental-numerical-analysis.pdf)
 • Schmidt J., Zemanová A., Janda T., Zeman J., Šejnoha M. Variationally-based effective dynamic thickness for laminated glass beams. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017. (Dostupné na: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/download/4642/4462)
 • Zemanová A., Zeman J., Janda T., Schmidt J., Šejnoha M. On modal analysis of laminated glass: Usability of simplified methods and enhanced effective thickness. (Dostupné na: https://arxiv.org/pdf/1801.01110.pdf)
 • Hána T., Janda T., Schmidt J., Zemanová A., Šejnoha M., Eliášová M., Vokáč M., Experimental and Numerical Study of Viscoelastic Properties of Polymeric Interlayers Used for Laminated Glass: Determination of Material Parameters. Materials. 2019. (Dostupné na: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/14/2241)