Podklady ke cvičením

Jedná se o osobní poznámky používané k výuce. Podklady jsou postupně aktualizovány a doplňovány. Z toho důvodu se jejich správnosti zatím nedá věřit stoprocentně, ale dělám vše pro jejich postupnou kontrolu a také pro jejich zúplnění. Doufám, že i tak mohou posloužit.

Matematika B

Podklady ke cvičením

Hlavní důraz v matematice B je v zobecnění veškerých pojmů pro funkce více proměnných. Zejméne tedy o rozšíření obyčejné derivace na parciální derivace a zobecnění pojmů jako hledání lokálních extrémů nebo vyšetřování implicitně zadaných funkcí. Kromě těchto teorií je matematika B doplněna o úvod do lineární algebry.

Domácí úkoly:

 1. Domácí úkol – 2. cvičení
 2. Domácí úkol – 3. cvičení
 3. Domácí úkol – 4. cvičení
 4. Domácí úkol – 5. cvičení
 5. Domácí úkol – 7. cvičení
 6. Domácí úkol – 8. cvičení

Zadání příkladů s výsledky ze cvičení:

 1. Zadání příkladů – 1. cvičení
 2. Zadání příkladů – 2. cvičení
 3. Zadání příkladů – 3. cvičení
 4. Zadání příkladů – 4. cvičení

Aplikovaná statistika

Podklady ke cvičením

Kurz Aplikované statistiky je zaměřen zejména na nutnou povrchní znalost základních statistických pojmů. Cílem je rozšířit obzory studentů o náhodné veličiny a práci s nimi. Dále je také kladen důraz na schopnost začlenit statistiku do rozhodovaích procesů, zejména použitím testovacích hypotéz.

Doprovodné texty k problematice:

 1.  Náhodný výběr

Matematické metody

Osobní poznámky k různým problematikám

Při přípravě na výuku nebo při rozmýšlení si mnoha teorií se člověku nakupí celá řada textů na různá matematická témata. Vhodné by bylo spíše říci na inženýrské použití matematických modelů. Následující texty proto obsahují takovou všehochuť (prozatím) nedokončených textů.

Osobní „poznámky“ na různá témata:

 1. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic
 2. Numerické řešení počátečních úloh
 3. Moderní phasefield model poškození
 4. Zlomková viskoelasticita
 5. Metoda konečných prvků