Doučování vysokoškolské matematiky a mechaniky

Věnuji se doučování vybraných partií vysokoškolské matematiky a individuálních partií z fyziky – zejména se zaměřením na mechaniku.

  • Expertiza: Matematická analýza, Lineární algebra, Matematická statistika, Aplikovaná funkcionální analýza a optimalizace, Mechanika, Teoretická mechanika, Digitální zpracování obrazu
  • Cena: 200 Kč za hodinu

Kurz krajinářské fotografie

Fotografií se zabývám teprve dva roky a dlouhou cestu za dokonalou fotografií mám teprve před sebou. Mám ovšem silné základy v principech digitálních fotoaparátů a digitálního zpracování obrazu. Rozhodl jsem se proto nabízet „pseudo“ kurzy fotografování na Berounsku (Křivoklátsko a Český kras, případně Brdy nebo Praha). Proč pseudo? Vzhledem k menším zkušenostem chci spíše pomoci úplným začátečníkům a akcelerovat jejich postup. Vnímám to tedy spíše jako jakési mentorování. Navíc jsem sám v začátcích moc nenašel nikoho, kdo by v těchto lokalitách podobné kurzy nabízel. Vzhledem k tomu je zatím i cena nastavena spíše symbolicky na hodnotu 100 Kč za hodinu jedné individuální lekce.

  • Expertiza: Teoretické základy digitální fotografie, Ovládání fotoaparátu, Kompozice a vyváženost, Hledání motivů, HDR, Panorama, Postprodukce

Kurz teoretických a praktických konečněprvkových výpočtů

V dnešní době je metoda konečných prvků nepostradatelnou znalostí nejen ve vědě, ale i v mnoha průmyslových odvětvích. Mám zkušenosti s výukou praktických konečněprvkových výpočtů pomocí knihovny FEniCS. Nabízím tedy lektorování teoretické i praktické stránky této problematiky.

  • Expertiza: Úvod do metody konečných prvků, řídící diferenciální rovnice, variace, slabá forma, diskretizace, problém zamykání, stabilita dynamických výpočtů, implementace v opensource knihovně FEniCS

Kurz vědeckých výpočtů v Pythonu

Kromě výuky metody konečných prvků v knihovně FEniCS, která má rozhraní v jazyce Python, se specializuji také na výuku řešení evolučních difirenciálních rovnic (modelování dynamiky konstrukcí, epidemiologické modely, modely dopravy, …) a jejich implementaci v Pythonu – jak ručně, tak za pomoci balíku SciPy. Dále se specializuji na digitální zpracování obrazu.

  • Expertiza: Výpočty diferenciálních rovnic v Pythonu, digitální zpracování obrazu

Doučování středoškolské matematiky

Během studia na střední a vysoké škole jsem se dlouho věnoval doučování matematiky, fyziky, programování a deskriptivní geometrie. Nyní se věnuji spíše doučování vysokoškolské matematiky, ale nebráním se doučování technických středoškolských předmětů.

  • Expertiza: Matematika, fyzika, programování v Javě a Pythonu, deskriptivní geometrie
  • Cena: 150 Kč za hodinu