Aplikovaná statistika

Podklady ke cvičením

Jedná se o osobní poznámky používané k výuce. Podklady jsou postupně aktualizovány a doplňovány. Z toho důvodu se jejich správnosti zatím nedá věřit stoprocentně, ale dělám vše pro jejich postupnou kontrolu a také pro jejich zúplnění. Doufám, že i tak mohou posloužit. Nejprve následující osobní poznámky k jednotlivým tématům, kde je probrána zejména teorie. Poté následuje souhrn řešených i neřešených příkladů, které využívám přímo k výuce.

Sylabus:

 1. Seznámení s eRkem, práce s vektory
  Podklady pro cvičení
 2. Počítání příkladů na vlastnosti pravděpodobnosti, podmíněnou pst a Bayesovu větu
  Podklady pro cvičení
 3. Práce s maticemi v eRku
  Podklady pro cvičení
 4. NV + jejich charakteristiky – početní příklady
 5. Náhodné vektory – počítání příkladů; načítání a zapisování dat v eRku
 6. Vybraná významná rozdělení (bez odvozených)
 7. Popisná statistika v eRku
 8. intervalový odhad, příklad na maximálně věrohodný odhad??
 9. jednovýběrové testy
 10. dvouvýběrové testy
 11. ANOVA + Test nezávislosti kvantitativních veličin
 12. Testy dobré shody
 13. Lineární regrese