Curriculum vitæ​

Jaroslav Schmidt

Nedávno jsem ukončil doktorské studium na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, kde působím na katedře mechaniky. Disertační studium bylo zaměřeno na implementaci a validaci modelů poškození za využití koněčně prvkové knihovny FEniCS. Cílem bylo predikovat vývoj poškození u skleněných konstrukcí. Zabývám se okrajově také numerickými integrátory a využitím zlomkové derivace pro vazkopružné materiály. Ve volném čase se rád věnuji lezení, běhu a pohybu v horském terénu. Ve svém životě nemám rád příklony k materialistickému stylu života.

Vzdělání akademické

2023

Úspěšně jsem obhájil doktorský titul na ČVUT se zaměřením na matematické modelování. Zabýval jsem se zejména modelováním trhlin v lepeném skle pomocí tzv. Phase-field modelů poškození.

2012 - 2018

Studoval jsem na Českém Vysokém Učení Technickém na oboru Stavební Inženýrství se specializací na statiku stavebních konstrukcí. Započal jsem také spoji spolupráci s katedrou mechaniky.

2012

Jsem dokončil Střední průmyslovou školu stavební v Hradci Králové, kde jsem studoval technické lyceum zaměřené na architekturu a stavitelství.

Vzdělání individuální

2021 - Nyní

Jsem účastník vzdělávacího kurzu Horský průvodce MŠMT u Českého spolku horských průvodců, kde je možné následně získat i mezinárodní kvalifikaci UIMLA.

Březen 2022

Úspěšně jsem vykonal zkoušku profesní kvalifikace pro získání státem uznávané licence  Instruktor/Instruktorka lezení na umělých stěnách (74-031-M).

Duben 2022

Úspěšně jsem vykonal zkoušku profesní kvalifikace pro získání státem uznávané licence Instruktor/Instruktorka lezení na skalách (74-034-M).

Květen 2022

Úspěšně jsem prošel vzdělávacím stupněm CWI (Climbing wall instructor) u Českého horolezeckého svazu a získal tak svazovou kvalifikaci ČHS CWI.